Державна атестація і сертифікація ІТП


Всім партнерам і клієнтам!!!

Звертаємо Вашу увагу на те, що з 28 Травня 2012 року відкрит набір в групи з підготовки до професійної атестації інженерно - технічного персоналу (інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт).

За більш детальною інформацією звертайтеся за тел. (044) 221-64-66, або за адресою tssinua@gmail.com

Відповідно до статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" та статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" Кабінет Міністрів України затвердив постанову від 23 травня 2011 р. N 554 “Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури”

Відповідно до зазначеної постанови, всі відповідальні виконавці окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури а саме: архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, повинні пройти професійну атестацію з таких видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури:
1. Розроблення містобудівної документації.
2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.
3. Експертиза та обстеження у будівництві.
4. Технічний нагляд.

Виконавці, які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати окремі види робіт (надавати послуги), пов'язані із створенням об'єкта архітектури, без відповідної ліцензії, несуть відповідальність за неналежне виконання робіт (надання послуг), спроможність виконувати які підтверджена кваліфікаційним сертифікатом, та порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які працюють за фахом, не обмежується.

Компанія Техстройсервіс Україна надає практичну допомогу та сприяє проходженню атестації та отриманню кваліфікаційного сертифікату виконавця робіт.
Форма навчання — денна.
Обсяг навчання — від 48 год.
Вартість послуги — 2000 грн. (без врахування офіційних платежів)

Необхідні документи для отримання сертифікату:
1. Заява встановленого зразка;
2. копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
3. засвідчені в установленому порядку копії:
- документа (документів) про освіту;
- трудової книжки;
- документа про підвищення кваліфікації за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;
4. стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.