Отримати ліцензію на пошук корисних копалин!


Господарська діяльність по пошуку (розвідці) корисних копалини повинна здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Кодексу України про надра і чинного законодавства щодо користування надрами. 

Також дана діяльність повинна здійснюватися відповідно до вимог інструкцій із застосування класифікації запасів до родовищ корисних копалини, які визначають порядок геологічного вивчення окремого вигляду корисних копалини. 

 

Суб'єкт господарювання, яке проводить діяльність по пошуку (розвідці) корисних копалини, повинен мати:

• фахівців, які мають відповідну геологічну або гірничотехнічну освіту і професійну підготовку з проведення робіт, яке упевняється документами державного зразка. При цьому технічне керівництво геологорозвідувальними роботами можуть здійснювати особи, які мають закінчену гірничотехнічну освіту з відповідної спеціальності;
 
• устаткування, машини і механізми, які виготовлені відповідно до стандартів або технічних умов, згідно з галуззю вживання, відміченою в інструкції з експлуатації;

• технологічні засоби, експлуатація яких відповідає вимогам нормативно технічної документації заводу-виготівника, ремонтній документації, вимогам з охорони праці і довкілля;

• будівлі, приміщення, виробничі майданчики, які обладнані з врахуванням шкідливості виробництва і відповідають вимогам санітарних норм відповідно до Санітарних правил планерування і забудови населених пунктів;

• лабораторії, атестовані згідно з Порядком акредитації вимірювальних лабораторій.

Фахівці нашої компанії нададуть допомогу при отриманні ліцензії на право пошуку (розвідки) корисних копалин, посприяють якомога скорішому отриманню даної ліцензії і проведуть підготовчу роботу для досягнення гарантованого результату.