Як отримати дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки!


Як отримати дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки!
Підприємство, що має намір почати або продовжити виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, проводити навчання працівників з питань охорони праці інших суб'єктів господарської діяльності, професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації працівників, які виконуватимуть роботи підвищеної небезпеки, повинно отримати відповідний дозвіл Держгіпромнагляду або його територіального органу.
 
Постановою Кабінету Міністрів України № 1631 від 15.10.2003 року затверджений порядок видачі дозволів Держкомітетом по промисловій безпеці, охороні праці і гірського нагляду і його територіальними органами. Цей порядок визначає процедуру видачі і анулювання дозволів Держгірпромнагляду і його територіальними органами.
 
Срок дії дозволів составляет: 
 - на початок виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта- 3 роки; 
 - на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта- 5 років; 
 - на навчання виконання роботи підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта- 5 років . 
 
Для отримання дозволу, суб'єкт господарської діяльності або уповноважена ним особа представляє Держгірпромнагляду або його територіальному органу по місцю розташування, заяву відповідно встановленого зразка до якої додаються
- на початок (продовження) робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи ЕТЦ про можливість суб'єкта господарської діяльності забезпечити виконання вимог законів і інших нормативно-правових актів по охороні праці і промислової безпеки при виконанні заявлених робіт;
 - на експлуатацію об'єкта- висновок експертизи про відповідність об'єкту вимогам нормативно-правових актів по охороні праці і промислової політики з врахуванням результатів сертифікації в системі УКРСЕПРО в разі її проведення і можливості суб'єкта господарською діяльності забезпечити дотримання вимог законодавства при його експлуатації, а також експлуатаційну документацію;
- на проведення навчання по питаннях охорони праці висновок експертизи головного науково-методичного центру або експертно-технічного центру Держгірпромнагляду про можливість суб'єкта господарської діяльності проводити навчання по питаннях охорони праці.
 
Держгірпромнагляд або його територіальний орган впродовж 30 робочих днів після реєстрації заяви видає суб'єктові господарської діяльності відповідний дозвіл або повідомляє про відмову письмово, з належним обгрунтуванням відмови.
Дія дозволів, виданих Держігпромнаглядом і його територіальними органами, поширюється на всю територію України. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. 
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (завірена печаткою підприємства) 
- Копія свідоцтва статуправления (завірена печаткою підприємства) 
- Копія статуту підприємства (завірена печаткою підприємства) 
- Копія договору оренди на приміщення (завірена печаткою підприємства) 
- Копія ліцензії з додатком (завірена печаткою підприємства) 
- Копію штатного розкладу (завірена печаткою підприємства) 
- Копія свідоцтва платника ПДВ (завірена печаткою підприємства) 
- Банківські реквізити підприємства
- Копії протоколів і посвідчень по перевірці знань з охорони праці: - членів комісії з ОТ- фахівців з охорони праці, копії наказів по підприємству відносно охорони праці і безпеки на виробництві; 
- Інформацію про наявність устаткування, яке використовується в роботі підприємства, копії технічних паспортів на устаткування і інструмент. 
- Копії посвідчень робітників, які відповідають посадам, а також копії посвідчень про навчання по охороні праці, безпеці на виробництві і інші документи якими підтверджується кваліфікація працівників; 
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які планує виконувати підприємство.
 
Для початку співпраці з нашою компанією Вам необхідно: 
- визначиться з видами робіт підвищеної небезпеки, які виконуватимуться Вашою компанією,
- визначитися з переліком машин, механізмів, устаткуванням підвищеної небезпеки, які використовуватимуться при виконанні робіт підвищеної небезпеки,  
- передати фахівцям нашої компаниии наявні у Вас документи, 
- сплатити 70% заздалегідь обумовленої вартості наших послуг. 
Дозвіл охорона праці, отримати дозвіл охорони праці держгірпромнагляду, дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки на початок небезпечних робіт, роботи підвищеної небезпеки (держгірпромнагляд), дозвіл на роботи підвищеної небезпеки Україна