Сертифікація якості продукції


Сертифікація якості продукції стоїть на варті економічної справедливості: підприємство, яке випускає продукцію високої якості, отримує додатковий прибуток, що відбивається на економічних результатах роботи підприємства.

Саме сертифікація є процедурою підтвердження відповідності результату виробничій діяльності, товару, послуги нормативним вимогам, за допомогою якої третя сторона документально засвідчує, що продукція, робота (процес) або послуга відповідає «заданим вимогам». Таким чином, сертифікація — основний засіб в умовах ринкової економіки, що дозволяє гарантувати відповідність продукції вимогам нормативної документації.

 

Сертифікат відповідності – це документ, виданий по правилах системи сертифікації, повідомляючий, що належним чином ідентифікована продукція (процес, послуга) відповідає конкретному стандарту або іншому нормативному документу.

Сертифікація може носити обов'язковий і добровільний характер. В разі проведення обов'язкової сертифікації існують наступні ньюансы:

1. Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів проводиться виключно в державній системі сертифікації.

2. Обов'язкова сертифікація у всіх випадках повинна включати перевірку і випробування продукції для визначення її характеристик і подальший державний технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

3. Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними нормативними документами, а за відсутності цих документів - методами, які визначаються органом по сертифікації або органом, який виконує його функції.

Результати випробувань, проведених вказаними лабораторіями (центрами), надалі не мають потреби підтвердження іншими акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами). Повторні випробування з певними характеристиками цієї продукції не проводяться, крім випадків, коли законодавством встановлена невірогідність результатів випробувань.

Сертифікації продовольчої сировини і харчових продуктів тваринного походження здійснюються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи і видачі відповідних ветеринарних документів.

 

При проведенні сертифікації і в разі позитивного вирішення органу по сертифікації заявникові видається сертифікат і право маркірувати продукцію спеціальним знаком відповідності.

Форма, розміри і технічні вимоги до знаку відповідності визначаються державним стандартом.

 

 

Сертифікація продукції, що імпортується.

Відповідність продукції (товару), яка ввозиться і реалізується на території України, обов'язковим вимогам норм і стандартів, що діють в Україні, повинно підтверджуватися сертифікатом або свідоцтвом про визнання іноземного сертифікату, виданим або визнаним Державним комітетом України із стандартизації, метрології і сертифікації або уповноважених (акредитованим) ним органом.

Державний комітет України із стандартизації, метрології і сертифікації на підставі виданих сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання іноземного сертифікату включає сертифіковану продукцію в Єдиний реєстр сертифікованої в Україні продукції.

Органи митного контролю здійснюють митне оформлення імпортних товарів на підставі вказаного Єдиного реєстру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державний комітет України із стандартизації, метрології і сертифікації здійснює контроль наявності сертифікатів для товарів, що реалізовуються юридичними або фізичними особами на митній території України.

 

Наша компанія, буде рада надати допомогу в рішення всіх питань отримання сертифікату. Довіртеся досвіду наших фахівців.