Отримати спеціальний дозвіл на надра!


Спеціальні дозволи на користування надрами в межах конкретних ділянок надаються спеціалізованим підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам, які мають відповідну кваліфікацію, матеріально-технічні і економічні можливості для користування надрами.

Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього узгодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для відмічених потреб, крім випадків, коли в наданні земельної ділянки немає потреби.

Спеціальні дозволи на користування надрами надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх продажу.


На кожен вид користування надрами в межах конкретної ділянки Мінприроди надається окремий дозвіл.


Одному суб'єктові господарювання може за його заявою надаватися дозвіл на видобуток корисних копалини з декількох близько розташованих родовищ, якщо доцільність їх загальної розробки підтверджується відповідним обгрунтуванням Державної комісії із запасів корисних (ГКЗ) копалини за результатами проведеного заявником геологічного дослідження таких родовищ.

В межах однієї ділянки надр можуть проводитися роботи з геологічного вивчення і видобутку різних за виглядом корисних копалини за декількома дозволами.

Недропользователь, якому наданий дозвіл на видобуток корисних копалини, має право проводити доразведку (доизучение) родовища в межах виділеної йому ділянки надр.

   Дозволи надаються на такі види користування надрами:
1) геологічне вивчення, у тому числі дослідно промислова розробка родовищ корисних копалини загальнодержавного значення;
2) видобуток корисних копалин;
3) геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно промислова розробка родовищ вуглеводнів, з подальшим видобутком нафти і газу (промислова розробка родовищ);
4) будівництво і експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, зокрема для підземного зберігання нафти, газу, інших речовин і матеріалів, поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;
5) створення геологічних територій і об'єктів, які мають важливе наукове, культурне і рекреаційно-оздоровче значення;
6) задоволення інших потреб.

Фахівці нашої компанії нададуть допомогу при отриманні спеціального дозволу на користування надрами, посприяють найшвидшому отриманню дозволу і проведуть підготовчу роботу для досягнення гарантованого результату.